Convocatorias

A Consellería de Economía e Industria convoca as subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

Do 14-8-2015 ao 14-9-2015

Galicia

Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN201G).