Convocatorias

A Consellería de Economía e Industria convoca as subvencións para os obradoiros artesanais

Do 20-5-2014 ao 19-6-2015

Galicia

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Orde do 30 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos/ ás titulares de obradoiros artesanais para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN201G)