Convocatorias

A Consellería de Economía e Industria publica a resolución pola que se dá publicidade ás axudas concedidas para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Do 1-9-2015

Galicia

Resolución do 17 de agosto de 2015, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a mellora de imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego (código de procedemento IN201H) (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro), modificada pola Orde do 28 de xullo de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 143, do 30 de xullo).