Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2017 as subvencións para proxectos de expansión do sector comercial retallista

Do 11-8-2017 ao 11-9-2017

Galicia

Orde do 1 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN228A).