Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2017 as subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

Do 27-3-2017 ao 27-4-2017

Galicia

Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201G).