Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal

Do 1-2-2018 ao 2-4-2018

Galicia

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A).