Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices

Do 8-3-2018 ao 15-9-2018

Galicia

Orde do 15 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201K).