Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas

Do 13-4-2018 ao 30-9-2018

Galicia

Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR349T).