Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

Do 1-2-2018 ao 1-3-2018

Galicia

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201G).