Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2019 as subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices

Do 28-2-2019 ao 16-9-2019

Galicia

Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN201K).