Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria modifica a convocatoria das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

Do 12-5-2016 ao 31-5-2016

Galicia

Orde do 6 de maio de 2016 pola que se modifica a Orde do 21 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN20 1G).

Arquivos xuntos