Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica a modificación das bases reguladoras das subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar acordos de formación de aprendices

Do 16-4-2018 ao 15-9-2018

Galicia

Orde do 10 de abril de 2018 pola que se modifican as bases reguladoras establecidas na Orde do 15 de febreiro de 2018  para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.