Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as subvencións concedidas aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices

Do 29-11-2018

Galicia

Resolución do 20 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices (código de procedemento IN201K).