Convocatorias

Agader convoca para o período 2018-2019 subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas (artesanía e actividades artesanais)

Do 29-1-2018 ao 28-2-2018

Galicia

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)
Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o período 2018-2019.