Convocatorias

Convocatoria das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán para o ano 2019

Do 28-3-2019 ao 29-4-2019

Galicia

Orde do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G).