Convocatorias

Convocatoria subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial (ano 2020)

Do 22-2-2020 ao 23-3-2020

Galicia

Orde do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D).