Convocatorias

Convocatoria subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial (ano 2019)

Do 10-7-2019 ao 9-8-2019

Galicia

Orde do 27 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300D).