Convocatorias

Igape convoca para o exercicio 2018 axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de industria 4.0 (programa Re-accionaTIC)

Do 29-1-2018 ao 31-7-2018

Galicia

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.