Convocatorias

O Instituto Galego de Promoción Económica convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (Artesanía e actividades artesanais)

Do 1-3-2017 ao 2-5-2017

Galicia

Resolución do 16 de febreiro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).