Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as subvencións concedidas para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán para o ano 2018

Do 2-8-2018 ao

Galicia

Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201G).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica a modificación das bases reguladoras das subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar acordos de formación de aprendices

Do 16-4-2018 ao 15-9-2018

Galicia

Orde do 10 de abril de 2018 pola que se modifican as bases reguladoras establecidas na Orde do 15 de febreiro de 2018  para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas

Do 13-4-2018 ao 30-9-2018

Galicia

Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR349T).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices

Do 8-3-2018 ao 15-9-2018

Galicia

Orde do 15 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201K).

Ampliar info