Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices

Do 8-3-2018 ao 15-9-2018

Galicia

Orde do 15 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201K).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

Do 1-2-2018 ao 1-3-2018

Galicia

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201G).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais

Do 1-2-2018 ao 1-3-2018

Galicia

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal

Do 1-2-2018 ao 2-4-2018

Galicia

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A).

Ampliar info