Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais

Do 1-2-2018 ao 1-3-2018

Galicia

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2018 subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal

Do 1-2-2018 ao 2-4-2018

Galicia

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A).

Ampliar info

Agader convoca para o período 2018-2019 subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas (artesanía e actividades artesanais)

Do 29-1-2018 ao 28-2-2018

Galicia

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)
Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o período 2018-2019.

Ampliar info

Igape convoca para o exercicio 2018 axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de industria 4.0 (programa Re-accionaTIC)

Do 29-1-2018 ao 31-7-2018

Galicia

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Ampliar info