Convocatorias

Igape convoca para o exercicio 2018 axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de industria 4.0 (programa Re-accionaTIC)

Do 29-1-2018 ao 31-7-2018

Galicia

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as subvencións concedidas para proxectos de expansión do sector comercial retallista

Do 29-11-2017 ao

Galicia

Resolución do 15 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN228A). (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto de 2017).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as subvencións concedidas para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán

Do 8-11-2017 ao

Galicia

Resolución do 27 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201G).

Ampliar info

Premios Artesanía de Galicia 2017

Do 2-11-2017 ao 17-11-2017

Galicia

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, dependente da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Consellería de Economía, Emprego e Industria, convoca os Premios Artesanía de Galicia 2017.

O obxectivo desta iniciativa é recoñecer a mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional.

Establécense as seguintes modalidades:

  • - Premio Artesanía de Galicia 2017
  • - Premio Traxectoria 2017
  • - Premio Bolsa Eloy Gesto 2017

Ampliar info