Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as subvencións concedidas para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán

Do 1-9-2016 ao

Galicia

Resolución do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 21 de marzo de 2016, modificada pola Orde do 6 de maio de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN201G).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica a resolución das axudas concedidas para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Do 1-8-2016 ao

Galicia

Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego (código de procedemento IN201H) (Diario Oficial de Galicia do 30 de decembro de 2015, número 248).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca os premios Smart Commerce de Galicia 2016

Do 21-6-2016 ao 22-8-2016

Galicia

Orde do 3 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Smart Commerce de Galicia 2016 (código de procedemento IN214C).

Ampliar info

Premios Artesanía de Galicia 2016

Do 30-5-2016 ao 14-6-2016

Galicia

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, dependente da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía, Emprego e Industria, convoca os Premios Artesanía de Galicia 2016.

O obxectivo desta iniciativa é recoñecer a mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional.

Establécense as seguintes modalidades:
Premio Artesanía de Galicia 2016
Premio Traxectoria
Premio Bolsa Eloy Gesto

Ampliar info