Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria modifica a convocatoria das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

Do 12-5-2016 ao 31-5-2016

Galicia

Orde do 6 de maio de 2016 pola que se modifica a Orde do 21 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN20 1G).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca as subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

Do 12-4-2016 ao 12-5-2016

Galicia

Orde do 21 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN201G).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca as subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego para o ano 2016

Do 18-1-2016 ao 18-2-2016

Galicia

Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora de imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN201H).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica a resolución pola cal se conceden as subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán.

Do 3-12-2015 ao 3-12-2015

Galicia

Resolución do 23 de novembro de 2015 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN201G).

Ampliar info