Convocatorias

A Consellería de Economía e Industria convoca as subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Do 2-8-2014 ao 1-9-2014

Galicia

Orde do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN201H).

Ampliar info

A Consellería de Economía e Industria convoca as subvencións para os obradoiros artesanais

Do 20-5-2014 ao 19-6-2015

Galicia

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Orde do 30 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos/ ás titulares de obradoiros artesanais para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN201G)

Ampliar info