Convocatorias

A Consellería de Economía e Industria convoca as subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Do 12-2-2015 ao 12-3-2015

Galicia

Orde do 30 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios
de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN201H).

Ampliar info

PREMIOS ARTESANÍA DE GALICIA 2014

Do 24-12-2014 ao 24-3-2015

Santiago de Compostela

A Consellería de Economía e Industria, consciente da importancia social, patrimonial e económica da artesanía galega, aposta por un sector artesán forte e capaz de adaptarse ás novas tendencias, motivo polo cal elaborou o Plan de Artesanía de Galicia 2014-2016, que ten coma obxectivo fundamental o desenvolvemento dunha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector.

 

En Galicia, as actividades artesanais supoñen unha grande reserva dende o punto de vista cualitativo e cuantitativo. Forman parte do tecido produtivo básico sobre o que se constrúe a nosa sociedade, ao tempo que actúan como fío condutor que posibilita a continuidade da nosa identidade e da nosa cultura. A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, dependente da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía e Industria, organiza os Premios Artesanía de Galicia 2014 que recoñecerán o labor creativo e a traxectoria dos artesáns galegos, ao tempo que contribuirán a impulsar o relevo xeracional e o desenvolvemento do talento no sector.

Ampliar info

A Consellería de Economía e Industria publica a resolución pola que se adxudican as subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Do 12-11-2014 ao

Galicia

Resolución do 29 de outubro de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía e Industria, pola que se adxudican as subvencións para a modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego (código de procedemento IN201H) convocadas na Orde do 24 de xullo de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 145, do 1 de agosto).

Ampliar info