Formación

Novas ferramentas para novos materiais

Do 6-7-2018 ao 8-7-2018

Agolada (Pontevedra)

Docente: Rubén García-Louzao Araujo

Datas: 6, 7 e 8 de xullo

Horario: 11:00 a 14:00 15:30 a 21:30 horas

As persoas asistentes adquirirán as destrezas e coñecementos necesarios para a realización dunha peza ou obxecto empregando ferramentas como cortadoras láser, impresoras 3d e materiais termo deformables, espumas inxectables, polímeros, etc.