Formación

Técnicas do encaixe Barjac Ombreé (REALIZADO)

Do 19-3-2016 ao 23-3-2016

Ferrol

Docente: Pilar Montano

Datas: Do 19 ao 22 de marzo

Horario: De 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00

Total horas: 32