Formación

Os obradoiros e as asociacións profesionais de artesáns que estean interesados en participar no deseño da oferta formativa pódenlle facer chegar as súas propostas á Fundación Pública Artesanía de Galicia a través do correo electrónico formacion.artesania@xunta.gal ou do fax 881 999 170.

Formación artesanal do encaixe (REALIZADO)

Muxía (A Coruña)

Datas: Do 12 de marzo ao 11 de abril

Horario: De 15:00 a 17:30 horas

Total horas: 50h

Docente: Marina Antelo

Ampliar info

Paquetería Creativa (REALIZADO)

Santiago de Compostela

Os días 3 e 10 de decembro

De 17:00 a 21:00 horas

 

Espazo Xove

Centro Sociocultural de Fontiñas

Rúa Berlín, 13

 

Docente: Chus Cela

Ampliar info

Perfeccionamento de técnicas de cestería aplicadas á creación téxtil (REALIZADO)

12, 13, 19, 20, 26 e 27 de novembro

Ourense

Duración: 48 horas
Horario: De 10.00 a 14.00 e de 16:00 a 20.00 horas
Docente: Idoia Cuesta

Ampliar info

Iniciación á xoiería aplicada á cerámica (REALIZADO)

Do 24/10/2011 ao 28/10/2011

Monforte de Lemos (Lugo)

Duración: 40 horas
Horario: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas
Docente: Nuria Soley

Mirar condicións de inscrición no documento xunto.

Ampliar info

Oficios de moda: Pregados, volumes e cor (REALIZADO)

Gondomar (Pontevedra)

Duración: 50 horas
Horario: De 09:45 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas
Docente: Viviana Araújo

NOTA IMPORTANTE

A presentación da solicitude de participación supón o compromiso de asistencia ao curso, agás por causas sobrevidas e debidamente xustificadas. O incumprimento deste compromiso suporá a perda do dereito a participar en calquera curso que organice esta Fundación durante un periodo de dous anos, sen prexuízo da responsabilidade na que puidera incorrer; polo tanto, o alumno que se vexa obrigado por causa grave a non asistir ao curso, deberalle solicitar a baixa inmediata, de forma fehancente, á Fundación Centro Galego da Artesania do Deseño, acreditando documentalmente o motivo da renuncia.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Débeselle remitir á Fundación por correo ordinario, fax ou correo electrónico a fotocopia do DNI.

AVISO

As persoas que non teñan carta de artesán e estean interesadas en participar nos cursos, deberanse poñer en contacto coa Fundación.

Ampliar info

Encaixe moderno. Perfeccionamento (REALIZADO)

Do 7 ao 16 de outubro

Vimianzo (A Coruña)

Duración: 40 horas
Horario:
De 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas (Os venres só pola tarde)
Docente:
Marisa Hermida

NOTA IMPORTANTE A presentación da solicitude de participación supón o compromiso de asistencia ao curso, agás por causas sobrevidas e debidamente xustificadas. O incumprimento deste compromiso suporá a perda do dereito a participar en calquera curso que organice esta Fundación durante un periodo de dous anos, sen prexuízo da responsabilidade na que puidera incorrer; polo tanto, o alumno que se vexa obrigado por causa grave a non asistir ao curso, deberalle solicitar a baixa inmediata, de forma fehancente, á Fundación Centro Galego da Artesania do Deseño, acreditando documentalmente o motivo da renuncia.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Débeselle remitir á Fundación por correo ordinario, fax ou correo electrónico a fotocopia do DNI.

AVISO As persoas que non teñan carta de artesán e estean interesadas en participar nos cursos, deberanse poñer en contacto coa Fundación.

Ampliar info

Deseño e montaxe do encaixe na tea (REALIZADO)

Muxía (A Coruña)

Duración: 50 horas

Horario: de 17.00 a 19.00 horas

Docente: Mª Lucinda Escribano Lorenzo

Ampliar info

Transformación de materiais para encadernación: pel e papel (REALIZADO)

Neda (A Coruña)

Duración: 36 horas
Horario: De 09:30 a 14:00 e de 16:00 a 20:30 horas
Docente: Florent Rousseau

Ampliar info

Deseño de xoias en 3D: Rhinogold (REALIZADO)

Do 14 ao 18 de marzo

Santiago de Compostela

Horario: de 09:30 a 14:00 e de 16:00 a 18:00 Docente: Chesco Díaz Duración: 32 horas

Ampliar info

Perfeccionamento do encaixe moderno (REALIZADO)

Do 4 ao 6 de marzo e do 8 ao 10 de abril

Ourense

Horario: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas. Duración: 48 horas Docente: Marisa Hermida

Ampliar info