Perfil de contratante

Prestación de servizos para manipulación de stand institucional en feiras de ámbito galego durante 2013

Fecha: 3-6-2013 - 5-7-2013

Estado: Resolto

Fecha de inicio: 3-6-2013

Fecha de fin: 5-7-2013

Fecha de publicación: 9-7-2013

Servizos de transporte, almacenaxe, adaptación, mantemento, limpeza, montaxe e posterior desmontaxe do stand institucional da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño para as feiras locais de ámbito galego do 2013, así como do accesorio e eventual servizo de transporte de pezas e material dos artesáns que asistan de forma individual as mesmas feiras.