Perfil de contratante

Prestación de servizos para stand institucional en feiras internacionais durante o ano 2013

Fecha: 15-5-2013 - 31-7-2013

Estado: Resolto

Fecha de inicio: 15-5-2013

Fecha de fin: 31-7-2013

Fecha de publicación: 2-8-2013

Servizos de transporte, almacenaxe, adaptación, limpeza, montaxe e posterior desmontaxe do stand institucional da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño nas feiras internacionais durante o ano 2013, así como o traslado das pezas artesanais que se vaian exhibir e o material promocional que se vaia empregar e entregar durante os certames.

Arquivos xuntos