Perfil de contratante

Procedemento negociado con publicidade, do servizos de adaptación, transporte, almacenaxe, mantemento, limpeza, montaxe e posterior desmontaxe dos stands da marca Artesanía de Galicia para os eventos do 2012

Fecha: 29-11-2011 - 14-12-2011

Estado: Resolto

Fecha de inicio: 29-11-2011

Fecha de fin: 14-12-2011

Fecha de publicación: 29-11-2011

Fecha de apertura de plicas: 21-12-2011

O procedemento foi resolto. Pódese consultar os detalles da resolución no documento correspondente, na zona de descargas desta páxina.