Perfil de contratante

Resolución da contratación por procedemento negociado sen publicidade dos servizos de realización de campaña de promoción de Artesanía de Galicia no ano 2012

Fecha: 2-8-2012

Estado: Resolto

Fecha de inicio: 2-8-2012

Fecha de publicación: 2-8-2012

Publicación da resolución pola que se adxudica a contratación por procedemento negociado sen publicidade dos servizos de realización de campaña de promoción de Artesanía de Galicia no ano 2012.  

 

Pódese descargar a resolución no espazo de documentos xuntos desta páxina, así como o prego correndente a devandita contratación.