Convocatorias

El Instituto Galego de Promoción Económica convoca ayudas destinadas a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales (Artesanía y actividades artesanales)

Del 1-3-2017 al 2-5-2017

Galicia

Resolución de 16 de febrero de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014- 2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

Ampliar info

PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES 2017

Del 14-10-2016 al 15-11-2016

Estocolmo y Londres

La Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño participará durante el año 2017 con un stand institucional de la marca ARTESANÍA DE GALICIA en dos ferias internacionales profesionales del sector del interiorismo y de la decoración.

 

FORMEX, Estocolmo (Spring – Summer): 18 – 21 Enero 2017

Lugar: Stockholmsmässan, Estocolmo (Suecia)

Visitantes: Más de 25.000, mayoritariamente suecos, finlandeses, noruegos, daneses y alemanes.

Expositores en la última edición: 950

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño participará durante o ano 2017 cun stand institucional da marca ARTESANÍA DE GALICIA en dúas feiras internacionais profesionais do sector do interiorismo e da decoración.

 

FORMEX, Estocolmo (Spring – Summer): 18 – 21 xaneiro 2017

Lugar: Stockholmsmässan, Estocolmo (Suecia)

Visitantes: Máis de 25.000, maioritariamente suecos, finlandes, noruegos, daneses e alemáns.

Expositores na última edición: 950

Formex constitúe un dos máis coñecidos lugares de encontro nos Países Escandinavos para os profesionais do interiorismo e da decoración, sendo un lugar único onde amosar novos produtos e explorar oportunidades de negocio, así como unha cita obrigada para os medios de comunicación especializados do norte de Europa.

 

TENT, Londres: 21 – 24 setembro 2017

Lugar: Old Truman Brewery, London (UK)

Visitantes: Máis de 25.400, procedentes de toda Europa pero tamén norteamericanos e de países asiáticos.

Expositores na última edición: 450

Tent London, enmarcada dentro da London Design Fair, é unha das cítas máis importantes no ámbito do deseño en Europa. Aglutina a 450 expositores de preto de 30 países diferentes. Recibe a visita de 25.000 persoas, tanto profesionais como deseñadores e público interesado nas novas tendencias.

 

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño acudirá de novo a Formex (Spring – Summer) e Tent o vindeiro ano cunha colección de pezas de diferentes obradoiros artesáns, baixo o paraugas da marca Artesanía de Galicia.

Grazas ao traballo nas últimas edicións existen xa máis de 40 tendas que contan con produtos de Artesanía de Galicia en países como Suecia, China, Xapón, Alemaña, Dinamarca, Inglaterra ou Australia. Tamén destacamos a promoción feita en diferentes medios de comunicación internacionais.

Con esta actuación a Fundación trata de dar a coñecer nos medios internacionais a marca Artesanía de Galicia, ao mesmo tempo que procura a apertura de novos mercados para os produtos dos diferentes obradoiros representados.

 

A FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DA ARTESANÍA E DO DESEÑO:

Co fin de facilitar a xestión aos artesáns e de dar unha imaxe sólida da marca Artesanía de Galicia, a Fundación encárgase de:

> Deseño e montaxe do stand institucional nas feiras.

> Atención ao público durante a feira e aos clientes posteriormente desde a oficina da Fundación.

> Formalización dos pedidos.

> Embalaxe e reexpedición das pezas desde a Fundación ata o cliente.

> Facturación conxunta para cada cliente.

> Promoción en medios, previa e posterior a cada evento.

> Accións específicas para cada feira: - Mailing a profesionais e medios de comunicación - Catálogo de produtos - Material promocional: carpetas, folletos e postais - Dossieres de prensa - Comunicación a través das redes sociais

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Para participar os obradoiros deberán cumprir dous requisitos:

> Ter o obradoiro rexistrado no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

> Ter concedido o uso da marca Artesanía de Galicia, ou estar en trámites de concesión.

 

O PRODUTO:

> Os Obradoiros participantes cederán en depósito as pezas seleccionadas co fin de expoñelas nas diferentes edicións das feiras.

> A Fundación poderá facer uso das imaxes das pezas para o material promocional da marca Artesanía de Galicia ou calquera outro uso publicitario que se requira.

> As pezas poden estar elaboradas con diferentes materiais (téxtil, madeira, cerámica, coiro, metal, vidro, fibras vexetais, papel ou calquera outro) sempre que o produto estea pensado para decoración ou uso funcional no fogar.

> É moi importante, ademais do deseño e da calidade da peza, a súa funcionalidade. Búscanse produtos non só decorativos senón tamén útiles, ben sexan contemporáneos como máis tradicionais.

 

PROPOSTAS:

Os obradoiros poderán propoñer un número ilimitado de pezas. Para cada unha delas deberá cubrirse unha ficha de produto, cos datos nela indicados (Anexo A)

As fichas deberán enviarse por correo electrónico a promocion.artesania@xunta.es ou por correo postal ás oficinas da Fundación en Área Central L25 MN, 15707 Santiago de Compostela.

 

OBRADOIROS PARTICIPANTES EN ANTERIORES EDICIÓNS:

Para os obradoiros que xa veñen participando en anteriores edicións nestas feiras non é necesario volver a enviar a información sobre as pezas xa amosadas, a non ser que desexen presentar pezas novas para o 2017 ou algunha modificación nelas.

 

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS:

O prazo para a presentación das propostas por parte dos obradoiros remata o 15 de novembro de 2016.

 

SELECCIÓN:

A Fundación seleccionará as pezas que formarán o catálogo da marca Artesanía de Galicia para cada feira, baseándose sobre todo en criterios de deseño, calidade e prezo e sempre tendo en conta que os produtos sexan axeitados para os mercados nos que se van expoñer.

A selección farase buscando a harmonía entre as diferentes pezas co fin de crear, baixo a marca Artesanía de Galicia, un catálogo profesional ben estruturado e atractivo para os potenciais clientes.

 

ENTREGA DE PEZAS:

Pezas seleccionadas:

Os Obradoiros deberán facer chegar as pezas seleccionadas ás oficinas da Fundación antes do 1 de decembro de 2016 e poderán recollelas no mesmo lugar unha vez rematada a feira.

Pedidos de clientes:

En caso de pedido, os obradoiros implicados terán que facer entrega da totalidade do pedido nas oficinas da Fundación na data estipulada previamente.

En calquera caso a Fundación non se fará cargo dos custos de transporte das pezas desde os obradoiros ata as oficinas da Fundación nin viceversa.

 

MÁIS INFORMACIÓN:

www.formex.se

www.tentlondon.co.uk

Para calquera consulta referente a esta convocatoria poden contactar coa Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño: Área Central L25 MN, 15707 Santiago de Compostela.

promocion.artesania@xunta.es

www.artesaniadegalicia.xunta.es

Teléfono: 881 999 173

Ampliar info

La Consellería de Economía, Emprego e Industria publica las subvenciones concedidas para el fomento de la comercialización de la artesanía gallega y el impulso de la competitividad del sector artesano

Del 1-9-2016 al

Galicia

Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Dirección Xeral de Comercio, por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 21 de marzo de 2016, modificada por la Orden de 6 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el fomento de la comercialización de la artesanía gallega y el impulso de la competitividad del sector artesano, y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN201G).

Ampliar info

La Consellería de Economía, Emprego e Industria publica la resolución de las ayudas concedidas para la mejora de la imagen, modernización, establecimiento de nuevas fórmulas y medios de comercialización en sector comerciante minorista y artesanal gallego

Del 1-8-2016 al

Galicia

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la mejora de la imagen, modernización, establecimiento de nuevas fórmulas y medios de comercialización en el sector comerciante minorista y artesanal gallego (código de procedimiento IN201H) (Diario Oficial de Galicia de 30 de diciembre de 2015, número 248).

Ampliar info