A Fundación

Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño é unha entidade sen ánimo de lucro que depende da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Entre os seus cometidos primordiais atópase o desenvolvemento de liñas de investigación destinadas a especializar e perfeccionar técnicas de elaboración que permitan mellorar a calidade dos produtos artesanais ademais de optimizar o proceso produtivo xa que se entende que a innovación, o deseño e a calidade son as bases coas que conta a artesanía para sobrevivir.

O principal fin da Fundación, creada no ano 2003, é dotar o sector artesanal dunha infraestructura especializada para que poida desenvolver programas de asistencia, formación, innovación, catalogación, promoción, comercialización e calquera outro aspecto inherente á cultura dos oficios artesanais en Galicia.

Horario de atención ao público: de 8:00 a 15:00 horas.

Padroado da Fundación

 

Presidente
D. Francisco José Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria

Vogais

Dna. Sol María Vázquez Abeal, directora xeral de Comercio e Consumo
Dna. María del Carmen Martínez Ínsua, directora xeral do Patrimonio Cultural
D. Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Dna. Marta López Quintás, subdirectora xeral de Comercio
D. Jesús Sáenz-Díez Belín, xefe do Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía
D. Óscar Rodríguez Blanco, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía
Dna. Susana E. González Amado, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía


Secretario
D. José Luis Picouto Delgado, xefe de Sección Xestión II no Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía da Dirección Xeral de Comercio e Consumo

 

Política de privacidade

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño comunica que:

  • Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través destes, por parte da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. Igualmente, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño poderá tratar os datos para realizar envíos de información e convocatorias relacionadas co sector artesanal, por diferentes medios inclusive os electrónicos.
  • Para o envío de boletíns e comunicacións análogas, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño utiliza tanto os datos obtidos a través do sitio web como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei orgánica.
  • Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario cubrir os campos marcados cun asterisco, noutro caso a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non poderá aceptar e xestionar o cumprimento da relación establecida.
  • Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir un escrito identificado coa referencia “Protección de Datos” a: Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño,  Área Central L25MN, 15707 Santiago de Compostela.
  • No momento que se acheguen os datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións electrónicas por parte da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. Se non se desexa recibir comunicacións electrónicas, no futuro, por parte da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, poderase manifestar tal desexo a través da dirección postal xa indicada