Política de privacidade

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño comunica que:

  • Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través dos mesmos, por parte da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. Igualmente, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño poderá tratar os datos para realizar envíos de información e convocatorias relacionadas co sector artesanal, por diferentes medios inclusive os electrónicos.
  • Para o envío de boletíns e comunicacións análogas,a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, utiliza tanto os datos obtidos a través do sitio web, como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.
  • Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario cubrir os campos marcados cun asterisco, noutro caso a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non poderá aceptar e xestionar o cumprimento da relación establecida.
  • Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir un escrito identificado coa referencia “Protección de Datos” a: Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño,  Área Central L25MN, 15707 Santiago de Compostela.
  • No momento que se acheguen os datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións electrónicas por parte da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. Se non se desexa recibir comunicacións electrónicas, no futuro, por parte da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, poderase manifestar tal desexo a través da dirección postal xa indicada