Perfil de contratante

Traballos de transporte, almacenaxe, adaptación, mantemento, limpeza, montaxe e posterior desmontaxe dos stands institucionais da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño

Fecha: 31-3-2015 - 15-4-2015

Estado: Resolto

Fecha de inicio: 31-3-2015

Fecha de fin: 15-4-2015

Fecha de publicación: 31-3-2015

Publicación: DOG Núm. 61 (Martes, 31 de marzo de 2015)

Presupuesto: 55.500,00 € (sen IVE)

Contratación documentalmente simplificada, por procedemento aberto, dun contrato de servizos para a realización dos traballos de transporte, almacenaxe, adaptación, mantemento, limpeza, montaxe e posterior desmontaxe dos stands institucionais da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño nos eventos internacionais e nacionais aos que ten previsto asistir durante os anos 2015 e 2016.

 

Tipo de contrato: Servizos

ID Publicación: 22279

Código CPV: 79950000 Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos

 

Presentación no rexistro da entidade

  • Lugar: Oficinas da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. Área Central L25MN. 15707 Santiago de Compostela
  • Data e hora: 15-04-2015 15:00 horas
  • Horario do rexistro (Luns a Venres): Mañán: 08:00  a  15:00

Presentación por correo certificado

  • Data e hora límite para a presentación nas oficinas de correos: 15-04-2015 15:00
  • Nº de fax para a remisión do anuncio da imposición en correos: 881999170
  • Observacións: o anuncio de remisión de envío por correo certificado e da xustificación da data de imposición do envío na oficina de correos deberá ser enviado por fax, telefax ou telegrama no mesmo día.


Próxima reunión da mesa:

En acto público,  celebraráse o día 30/04/2015 ás 9:30 horas na sala G da Consellería de Presidencia, para a apertura do sobre B.