Convocatorias

O Instituto Galego de Promoción Económica convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (Artesanía e actividades artesanais)

Do 1-3-2017 ao 2-5-2017

Galicia

Resolución do 16 de febreiro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

Ampliar info

PARTICIPACIÓN EN FEIRAS INTERNACIONAIS 2017

Do 14-10-2016 ao 15-11-2016

Estocolmo e Londres

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño participará durante o ano 2017 cun stand institucional da marca ARTESANÍA DE GALICIA en dúas feiras internacionais profesionais do sector do interiorismo e da decoración.

 

FORMEX, Estocolmo (Spring – Summer): 18 – 21 xaneiro 2017

Lugar: Stockholmsmässan, Estocolmo (Suecia)

Visitantes: Máis de 25.000, maioritariamente suecos, finlandes, noruegos, daneses e alemáns.

Expositores na última edición: 950

Formex constitúe un dos máis coñecidos lugares de encontro nos Países Escandinavos para os profesionais do interiorismo e da decoración, sendo un lugar único onde amosar novos produtos e explorar oportunidades de negocio, así como unha cita obrigada para os medios de comunicación especializados do norte de Europa.

 

TENT, Londres: 21 – 24 setembro 2017

Lugar: Old Truman Brewery, London (UK)

Visitantes: Máis de 25.400, procedentes de toda Europa pero tamén norteamericanos e de países asiáticos.

Expositores na última edición: 450

Tent London, enmarcada dentro da London Design Fair, é unha das cítas máis importantes no ámbito do deseño en Europa. Aglutina a 450 expositores de preto de 30 países diferentes. Recibe a visita de 25.000 persoas, tanto profesionais como deseñadores e público interesado nas novas tendencias.

 

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño acudirá de novo a Formex (Spring – Summer) e Tent o vindeiro ano cunha colección de pezas de diferentes obradoiros artesáns, baixo o paraugas da marca Artesanía de Galicia.

Grazas ao traballo nas últimas edicións existen xa máis de 40 tendas que contan con produtos de Artesanía de Galicia en países como Suecia, China, Xapón, Alemaña, Dinamarca, Inglaterra ou Australia. Tamén destacamos a promoción feita en diferentes medios de comunicación internacionais.

Con esta actuación a Fundación trata de dar a coñecer nos medios internacionais a marca Artesanía de Galicia, ao mesmo tempo que procura a apertura de novos mercados para os produtos dos diferentes obradoiros representados.

 

A FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DA ARTESANÍA E DO DESEÑO:

Co fin de facilitar a xestión aos artesáns e de dar unha imaxe sólida da marca Artesanía de Galicia, a Fundación encárgase de:

> Deseño e montaxe do stand institucional nas feiras.

> Atención ao público durante a feira e aos clientes posteriormente desde a oficina da Fundación.

> Formalización dos pedidos.

> Embalaxe e reexpedición das pezas desde a Fundación ata o cliente.

> Facturación conxunta para cada cliente.

> Promoción en medios, previa e posterior a cada evento.

> Accións específicas para cada feira: - Mailing a profesionais e medios de comunicación - Catálogo de produtos - Material promocional: carpetas, folletos e postais - Dossieres de prensa - Comunicación a través das redes sociais

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Para participar os obradoiros deberán cumprir dous requisitos:

> Ter o obradoiro rexistrado no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

> Ter concedido o uso da marca Artesanía de Galicia, ou estar en trámites de concesión.

 

O PRODUTO:

> Os Obradoiros participantes cederán en depósito as pezas seleccionadas co fin de expoñelas nas diferentes edicións das feiras.

> A Fundación poderá facer uso das imaxes das pezas para o material promocional da marca Artesanía de Galicia ou calquera outro uso publicitario que se requira.

> As pezas poden estar elaboradas con diferentes materiais (téxtil, madeira, cerámica, coiro, metal, vidro, fibras vexetais, papel ou calquera outro) sempre que o produto estea pensado para decoración ou uso funcional no fogar.

> É moi importante, ademais do deseño e da calidade da peza, a súa funcionalidade. Búscanse produtos non só decorativos senón tamén útiles, ben sexan contemporáneos como máis tradicionais.

 

PROPOSTAS:

Os obradoiros poderán propoñer un número ilimitado de pezas. Para cada unha delas deberá cubrirse unha ficha de produto, cos datos nela indicados (Anexo A)

As fichas deberán enviarse por correo electrónico a promocion.artesania@xunta.es ou por correo postal ás oficinas da Fundación en Área Central L25 MN, 15707 Santiago de Compostela.

 

OBRADOIROS PARTICIPANTES EN ANTERIORES EDICIÓNS:

Para os obradoiros que xa veñen participando en anteriores edicións nestas feiras non é necesario volver a enviar a información sobre as pezas xa amosadas, a non ser que desexen presentar pezas novas para o 2017 ou algunha modificación nelas.

 

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS:

O prazo para a presentación das propostas por parte dos obradoiros remata o 15 de novembro de 2016.

 

SELECCIÓN:

A Fundación seleccionará as pezas que formarán o catálogo da marca Artesanía de Galicia para cada feira, baseándose sobre todo en criterios de deseño, calidade e prezo e sempre tendo en conta que os produtos sexan axeitados para os mercados nos que se van expoñer.

A selección farase buscando a harmonía entre as diferentes pezas co fin de crear, baixo a marca Artesanía de Galicia, un catálogo profesional ben estruturado e atractivo para os potenciais clientes.

 

ENTREGA DE PEZAS:

Pezas seleccionadas:

Os Obradoiros deberán facer chegar as pezas seleccionadas ás oficinas da Fundación antes do 1 de decembro de 2016 e poderán recollelas no mesmo lugar unha vez rematada a feira.

Pedidos de clientes:

En caso de pedido, os obradoiros implicados terán que facer entrega da totalidade do pedido nas oficinas da Fundación na data estipulada previamente.

En calquera caso a Fundación non se fará cargo dos custos de transporte das pezas desde os obradoiros ata as oficinas da Fundación nin viceversa.

 

MÁIS INFORMACIÓN:

www.formex.se

www.tentlondon.co.uk

Para calquera consulta referente a esta convocatoria poden contactar coa Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño: Área Central L25 MN, 15707 Santiago de Compostela.

promocion.artesania@xunta.es

www.artesaniadegalicia.xunta.es

Teléfono: 881 999 173

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as subvencións concedidas para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán

Do 1-9-2016 ao

Galicia

Resolución do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 21 de marzo de 2016, modificada pola Orde do 6 de maio de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN201G).

Ampliar info

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica a resolución das axudas concedidas para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego

Do 1-8-2016 ao

Galicia

Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego (código de procedemento IN201H) (Diario Oficial de Galicia do 30 de decembro de 2015, número 248).

Ampliar info