Convenios

Colaboración coa Axencia Turismo de Galicia para a promoción da Artesanía de Galicia

De a

Santiago de Compostela

Convenio de colaboración entre la Axencia Turismo de Galicia y la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño para la promoción de la Artesanía de Galicia.

Ampliar info