A Fundación

Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia Artes e oficios de Artesanía de Galicia

A Fundación Pública Artesanía de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro que depende da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Entre os seus cometidos primordiais atópase o desenvolvemento de liñas de investigación destinadas a especializar e perfeccionar técnicas de elaboración que permitan mellorar a calidade dos produtos artesanais ademais de optimizar o proceso produtivo xa que se entende que a innovación, o deseño e a calidade son as bases coas que conta a artesanía para sobrevivir.

O principal fin da Fundación, creada no ano 2003, é dotar o sector artesanal dunha infraestructura especializada para que poida desenvolver programas de asistencia, formación, innovación, catalogación, promoción, comercialización e calquera outro aspecto inherente á cultura dos oficios artesanais en Galicia.

Horario de atención ao público: de 8:00 a 15:00 horas.

Padroado da Fundación

 

Presidente
D. Francisco José Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria


Vogais

D. Borja Verea Fraiz, secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dna. Sol María Vázquez Abeal, directora xeral de Comercio e Consumo
Dna. María del Carmen Martínez Ínsua, directora xeral de Patrimonio Cultural
D. Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Dna. Marta López Quintás, subdirectora xeral de Comercio
Dna. Teresa Carrera Babarro, xefa do Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía
D. Óscar Rodríguez Blanco, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía
Dna. Susana E. González Amado, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía


Secretario

D. José Luis Picouto Delgado, xefe de Sección Xestión II no Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía da Dirección Xeral de Comercio e Consumo

 

Política de privacidade

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, a Fundación Pública Artesanía de Galicia comunica que:

  • Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través destes, por parte da Fundación Pública Artesanía de Galicia. Igualmente, a Fundación Pública Artesanía de Galicia poderá tratar os datos para realizar envíos de información e convocatorias relacionadas co sector artesanal, por diferentes medios inclusive os electrónicos.
  • Para o envío de boletíns e comunicacións análogas, a Fundación Pública Artesanía de Galicia utiliza tanto os datos obtidos a través do sitio web como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei orgánica.
  • Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario cubrir os campos marcados cun asterisco, noutro caso a Fundación Pública Artesanía de Galicia non poderá aceptar e xestionar o cumprimento da relación establecida.
  • Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir un escrito identificado coa referencia “Protección de Datos” a: Fundación Pública Artesanía de Galicia,  Área Central L25MN, 15707 Santiago de Compostela.
  • No momento que se acheguen os datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións electrónicas por parte da Fundación Pública Artesanía de Galicia. Se non se desexa recibir comunicacións electrónicas, no futuro, por parte da Fundación Pública Artesanía de Galicia, poderase manifestar tal desexo a través da dirección postal xa indicada.