Lexislación

Orde do 12 de abril de 2017 pola que se revisa a relación de actividades artesás (sombreirería)

Orde do 12 de abril de 2017 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.