Lexislación

Orde do 2 de xuño de 2014 pola que se revisa a relación de actividades artesás (complementos de moda)

Orde do 2 de xuño de 2014 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (Diario Oficial de Galicia número 185, do 24 de setembro)