Formacións

Os obradoiros e as asociacións profesionais de artesáns que estean interesados en participar no deseño da oferta formativa pódenlle facer chegar as súas propostas á Fundación Pública Artesanía de Galicia a través do correo electrónico formacion.artesania@xunta.gal.

Programa de creación de empresa artesá

plataforma Blackboard de EOI -

O programa online estructúrase en 9 módulos temáticos que se impartirán desde o 15 de septembro ata o 26 de novembro a través de la plataforma Blackboard de EOI

iAtelier: Obradoiro de tecnoloxía e innovación

Villaviciosa de Odón (Madrid) -

iAtelier é un programa formativo que pretende fomentar o uso das ferramentas TIC e impulsar novas formas de creación na artesanía a través das tecnoloxías de fabricación dixital contemporáneas.

Obradoiro de bordado sobre fotografía

Tui (Pontevedra) -

Docente: Minia Banet, do obradoiro Variopinto (http://studiovariopinto.com/)

Datas: 2 e 3 de agosto