Encaixe

Fíos e Cores

Esta publicación é un estudo das múltiples variacións de cores, texturas e materiais que poden ser aplicadas aos deseños do encaixe. Contén vinte e cinco grupos de deseños, cada serie de debuxos amosa unha ficha cunha imaxe da mostra do encaixe elaborado. Na mesma pódense apreciar en detalle os seus aspectos técnicos, xunto con outros datos que serven de orientación no traballo

Autora
Concepción Canoura Leira