Actuacións

Actuacións

A Fundación Artesanía de Galicia lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Feiras

A promoción da marca Artesanía de Galicia tanto no ámbito nacional como internacional é unha das liñas de actuación fundamentais da Consellería de Economía, Emprego e Industria en materia de artesanía. A través da Dirección Xeral de Comercio e Consumo e da Fundación Pública Artesanía de Galicia, estase a traballar na introdución do produto artesán galego en novos mercados e no impulso de novas canles de comercialización.

O noso obxectivo principal é dar a coñecer o sector artesán galego no seu conxunto baixo unha imaxe única que funcione como garantía de calidade e de prestixio, a marca Artesanía de Galicia, que está presente en importantes feiras internacionais como Formex en Estocolmo ou Tent London en Londres, grazas a un stand institucional no que poden participar os obradoiros artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía.

Por outra banda, tamén se apoia a celebración de feiras de venda directa en diferentes localidades galegas, nas que  a presenza da marca Artesanía de Galicia é maioritaria, e que están organizadas por concellos ou por asociacións de artesáns. A Consellería entende que estes encontros funcionan como vías de comercialización da artesanía galega, ao tempo que actúan como elementos de dinamización da economía e do turismo das vilas e comarcas nas que se celebran.

 

Premios

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño crea no ano 2008 os Premios Artesanía de Galicia co obxectivo de estimular o labor de creación dos autores do eido artesanal galego e sensibilizar a sociedade, a través das obras presentadas, sobre a importancia do sector artesanal como motor económico e cultural de Galicia, onde as actividades artesanais representan unha grande reserva dende o punto de vista cualitativo e cuantitativo.

Clique aquí para acceder á información detallada das diferentes edicións dos premios.

 

Exposicións

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Clique aquí para acceder ao histórico de exposicións.

 

Formación

A formación é unha das liñas estratéxicas de actuación que desenvolve a Fundación Pública Artesanía de Galicia co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento do sector artesanal galego. Dende o ano 2010, a formación conta con dúas liñas paralelas e complementarias. Por un lado, a Fundación continúa coa liña de formación especializada para o sector artesanal galego, a través dun calendario de cursos que tratan en profundidade diversas técnicas, que se realizan ao longo do ano en diferentes localidades galegas. Esta programación deséñase en base ás propostas dos propios obradoiros e das asociacións profesionais de artesáns, o que lle permite á Fundación ofrecer un calendario de formación axustado ás necesidades reais do propio sector.

Por outro lado, no ano 2010 a Fundación abriu unha nova liña de actuación enfocada cara a unha capacitación profesional e técnica axustada a todos os ámbitos da actividade artesanal. Trátase dun programa de formación transversal que busca darlle unha resposta global ás diferentes necesidades dos artesáns no mercado actual e baséase na innovación aplicada aos procesos de xestión e produción da artesanía. Con este obxectivo, poténciase tamén a colaboración da artesanía con outros sectores como a moda, a decoración de interiores, o deseño ou a arquitectura, na busca de establecer campos de traballo conxunto, novos retos creativos e novos mercados para a artesanía.

Clique aquí para coñecer a oferta formativa.

 

Corazón da Artesanía

O Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, Corazón da Artesanía, organízase no conxunto histórico-artístico dos Pendellos, en Agolada (Pontevedra), durante a primeira fin de semana do mes de xullo.

Clique aquí para máis información.

 

Outros programas e proxectos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Clique aquí para acceder a outros programas e proxectos.