Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega (IN201G)

Do 14/05/2022 ao 13/06/2022

ORDE do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN201G)

Documentos