Trámites

Trámites

Obtención ou renovación da cualificación de obradoiro artesanal

Clique aquí para acceder a obtención ou renovación da cualificación de obradoiro artesanal.

 

Solicitude da marca Artesanía de Galicia

Clique aquí para acceder a solicitude da marca Artesanía de Galicia

 

Solicitude de revisión de actividades de artesanía

Clique aquí para acceder a solicitude de revisión de actividades de artesanía