Premios

Premios Artesanía de Galicia 2023

Premio Artesanía de Galicia 2023: Frouma Atlantic Wood
Premio Traxectoria 2023: Agapito González González
Premio Bolsa Eloy Gesto 2023: Alberto Añón Corral

Premios Artesanía de Galicia 2022

Premio Artesanía de Galicia 2022: Laura Delgado Cerámica
Premio Traxectoria 2022: Carmen Riveiro (Liño de Galicia)
Premio Bolsa Eloy Gesto 2022: Julia Vilariño

Premios Artesanía de Galicia 2021

Premio Artesanía de Galicia 2021: Idoia Cuesta
Premio Taxectoria 2021: Álvaro Seivane Magide (Obradoiro de Gaitas Seivane)
Bolsa Eloy Gesto 2021: Julia de la Cal (La Parabólica)

Premios Artesanía de Galicia 2020

Premio Artesanía de Galicia: Traxandaina Traxe Tradicional
Premio Traxectoria: Ricardo Rivas
Premio Bolsa Eloy Gesto: Loaira Pérez Pérez (Raposiñas. Cerámica feita de vagar)

Premios Artesanía de Galicia 2019

Premio Artesanía de Galicia: Frank Buschmann
Premio Traxectoria: Agustín Vázquez
Bolsa Eloy Gesto: Minia Banet