Formacións

Os obradoiros e as asociacións profesionais de artesáns que estean interesados en participar no deseño da oferta formativa pódenlle facer chegar as súas propostas á Fundación Pública Artesanía de Galicia a través do correo electrónico formacion.artesania@xunta.gal.

Fotografía de produto con cámara fotográfica

Sede de Creativas Galegas en Santiago de Compostela (rúa Caldeirería 36) -
Datas: 18 e 19 de novembro
Horario: 10:30 a 14:30 e de 16:00 a 20:00 horas (o venres só pola tarde)

Docente: Fuco Reyes

Fotografía de produto co móbil

Sede de Creativas Galegas en Santiago de Compostela (rúa Caldeirería 36) -
Horario: De 10.30 a 14.30 horas

Docente: Fuco Reyes

Obradoiro de elaboración de coroas para o pelo

Claustro San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) -
De 16:30 a 19:00 horas

Impartido por Floradeira

Obradoiro de elaboración de coroas para o pelo

Claustro San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) -
De 11:30 a 14:00 horas

Impartido por Floradeira

Obradoiro de elaboración de coroas decorativas de flores secas (quenda tarde)

Claustro San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) -
De 16:30 a 19:00 horas

Impartido por Floradeira