Formacións

Os obradoiros e as asociacións profesionais de artesáns que estean interesados en participar no deseño da oferta formativa pódenlle facer chegar as súas propostas á Fundación Pública Artesanía de Galicia a través do correo electrónico formacion.artesania@xunta.gal.

Obradoiro de elaboración de coroas para o pelo

Claustro San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) -
De 16:30 a 19:00 horas

Impartido por Floradeira

Obradoiro de elaboración de coroas para o pelo

Claustro San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) -
De 11:30 a 14:00 horas

Impartido por Floradeira

Obradoiro de elaboración de coroas decorativas de flores secas (quenda tarde)

Claustro San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) -
De 16:30 a 19:00 horas

Impartido por Floradeira

Obradoiro de elaboración de coroas decorativas de flores secas

Claustro San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) -
De 11:30 a 14:00 horas

Impartido por Floradeira

#RESONANCIAS22 FORO PROFESIONAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

Claustro da Catedral de Tui -
4 de agosto

Patrocinado por Artesanía de Galicia, Música no Claustro convoca a segunda edición deste foro profesional de instrumentos musicais, o xoves 4 de agosto na Ca