Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial (ano 2020)

Galicia
Do 22-02-2020 ao 21-05-2020

ORDE do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D)